Vi skall sträva efter att minska miljöpåverkan genom att hushålla med resurser, vatten och energi.

  • Vi skall följa lagar som gäller för miljöskydd.
  • Vi skall välja färger och annat material som förskönar och ger objektet lång hållbarhet med liten påverkan på miljö och hälsa.
  • Vi skall löpande informera de anställda och kunder om företagets miljöarbete.
  • Vi skall begränsa uppkomsten av avfall och tillse att avfall som kan återvinnas sorteras.
  • Vi skall hela tiden sträva efter att förbättra oss