ADAPTIVSKOG ÖSTERGÖTLAND bedriver ett aktivt arbete för att minska verksamhetens negativa inverkan på den yttre miljön.

  • Allt överblivet material sorteras och hanteras så att så liten miljöpåverkan som möjligt skapas.
  • Vi har utrustning för att kunna tvätta verktyg på företaget.
  • Farligt avfall sorteras och hämtas efter avrop från oss.